در حال بارگذاری ...

آموزش نرم افزارهای تخصصی


طراحی فرآیند


 


Aspen Hysys


Aspen Plus


Pro II


 


طراحی شبکه فلر


 Flarenet


 


طراحی مبدل های حرارتی


EDR


HTFS


HTRI


Bjac


 


آنالیز اقتصادی فرآیند


 


Aspen Economic analyzer


طراحی شبکه آب آتشنشانی


Pipenet


 


نرم افزارهای طراحی تجهیزات ابزاردقیق (Control valve, restriction orifice, Pressure safety valve, …)


 


CONVAL


Nelproof


Emerson


...