در حال بارگذاری ...

دوره های آموزشی تخصصی • اصول طراحی فرآیندی و هیدرولیکی برج های تقطیر

 • طراحی مبدل های حرارتی (مبدل shell & tube، plate، Aircooler)

 • طراحی مخازن جدا کننده (Pressure vessel , scrubber)

 • اصول طراحی پمپ و محاسبات هیدرولیک

 • اصول طراحی کمپرسورها

 • اصول طراحی شبکه فلر

 • طراحی سیستم آب آتشنشانی و تجهیزات اطفا حریق

 • آشنایی با  HAZOP Study

 • آشنایی با اصول و فلسفه کنترل فرآیند

 • آشنایی با نقشه های فرآیندی PFD، P&ID

 • طراحی و سایزینگ شیرهای اطمینان و اصول محاسبات سناریوهای تخلیه شیر

 • محاسبات و سایزینگ شیرهای کنترل

 • آشنایی با انواع مدارک و روند تهیه مدارک فرآیندی در پروژه

 • آشنایی با طراحی پایه و تفضیلی (basic & design engineering)

 • اصول انتخاب و سفارش ادوات ابزار دقیق