در حال بارگذاری ...

Flame Detector چیست و انواع کاربردی آن کدام است ؟

Flame detector  یا آشکارساز آتش وسیله ای برای تشخیص آتش در واحد بوده و معمولا در تمامی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی استفاده می شود. این تجهیزات باید در فواصل مناسب به نحوی جانمایی شده کهتمامی تجهیزات مهم که احتمال ایجاد آتش در آن ها وجود دارند را پوشش دهند. معمولا  هر تجهیز از دو یا سه جهت توسط آشکارساز پوشش داده شده تا درجه اطمینان به حداکثر و خطا به حداقل برسد.Fleme Detector انواع مختلفی داشته که مطمئن ترین و پرکاربردترین آن ها در صنعت، UV/IR و IR3 هستند. در این نوع آشکارسازها از طیف های مختلف اشعه UV و IR و یا چند نوع طیف در محدوده IR برای تشخیص آتش استفاده شده و خطاهای ناشی از تابش و انعکاس نور و تشخیص اشتباه به حداقل می رسد. جدول زیر انواع مختلف این تجهیز را معرفی می کند.


نظرات

ارسال نظر