در حال بارگذاری ...

NPSH در پمپ به چه معناست و چگوه محاسبه می شود؟

Net positive suction head (NPSH) به معنای حداقل هد مورد نیاز در قسمت مکش پمپ بوده و به دو صورت زیر تعریف می شود:


 


NPSHR : میزان حداقل هد مورد نیاز پمپ که توسط سازنده درخواست می شود.


 


NPSHA : میزان هد قابل تامین از لحاظ فرآیندی.


 


طراحی بخش مکش پمپ باید به گونه ای انجام شود که NPSHA حداقل به میزان 0.6 m بیش از NPSHR بوده تا از عدم ایجاد کاویتاسیون و آسیب رساندن به پمپ جلوگیری به عمل آید. NPSHA به صورت زیر محاسبه می شود:


 


NPSHA =         هد فشار بخار در خداکثر دمای عملکردی- حداکثر هد افت فشار در قسمت مکش - حداقل ارتفاع مایع مخزن مکش + حداقل هد فشاری مخزن مکش با توجه به رابطه فوق اگر مایع ورودی در نقطه جوش خود باشد (مانند پمپ قسمت پایین برج های تقطیر)، هد قابل تامین فقط با ارتفاع مایع تامین می شود. به همین دلیل در برخی فرآیندها این نوع پمپ ها را درون چاله قرار داده و یا برج ها را بوسیله skirt، در ارتفاع چند متری می سازند تا بدین طریق هد مورد نیاز پمپ تامین شود. 


 


 


 

نظرات

ارسال نظر