در حال بارگذاری ...

ظرفیت تانک آب آتشنشانی (Fire water tank) بر چه اساس سایز می شود؟

تانک آب آتشنشانی در یک واحد پالایشگاهی یا پتروشیمی باید به اندازه ای باشد تا بصورت مستقل نیاز واحد را برای تامین آب در هنگام حادثه تامین نماید. اندازه این تجهیز بر اساس زمان تهیه آب در پیک مصرف (بالاترین دبی آب در هنگام وقوع آتش یا worst case scenario) در هرکدام از Firezoneها بصورت زیر سایز می شود:  • در Firezone با بیش از 50 متر مکعب هیدروکربن: حداقل 6 ساعت آب

  • در Firezone با کمتر از 50 متر مکعب هیدروکربن: حداقل 3 ساعت آب


نظرات

ارسال نظر