در حال بارگذاری ...

استاندارد NACE برای سرویس های ترش

به منظور جلوگیری از خوردگی، در سرویس های گاز و مایع ترش (حاوی ترکیبات گوگردی) زمانی که در ناحیه SSC (Sulfide Stress Cracking) قرار گیرد، ، انتخاب متریال تجهیزات و پایپینگ باید بر اساس استاندارد NACE MR0175 انجام شود. این استاندارد هر 2 تا 3 سال یکبار به روز رسانی می شود.  ناحیه SSC در نمودارهای زیر نشان داده شده است. به عنوان مثال اگر خط لوله حاوی گاز با فشار 100 PSI باشد، غلظت گاز H2S بالای 500 PPM ما را مجاب کرده تا از استاندارد NACE پیروی کنیم.


  


نظرات

ارسال نظر